Psycho-Med
ul. Pogodna 33, 05-077 Warszawa
606-737-220   biuro@psycho-med.pl

Faq

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. KIEROWCY ZAWODOWI ORAZ AMATORZY

 • Jak długo trwa badanie?

Badanie trwa przeciętnie od 40 do 60 minut. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

 

 • Co należy zabrać na badanie?

– dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione

 

 • Kto ma obowiązek poddania się badaniom psychologicznym/psychotechnicznym?

Badania psychologiczne mają obowiązek wykonać:

– kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
– instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem
– osoby korzystające z samochodu służbowego w ramach kat. B
– kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza

 

 • Jak często trzeba powtarzać badania?

Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:

– w wieku do 60 lat – co 5 lat
– w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy

Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem;

– w wieku do 65 lat – co 5 lat;
– powyżej 65 lat – corocznie.

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie z Komendy Policji – na orzeczeniu nie ma terminu kolejnego badania co oznacza, że w przypadku ponownego otrzymania skierowania z Komendy Policji badanie należy w całości powtórzyć.

Osoby, które w ramach obowiązków zawodowych korzystają z samochodu służbowego kat. B – zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne.

 

 • Czy na orzeczeniu psychologicznym może być krótszy bądź dłuższy termin kolejneg badania?

Terminy badań psychologicznych reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym zatem termin ważności badań nie mogą być dobrowolnie skracane bądź wydłużane.

 

 • Co w przypadku gdy zgubiłem ważne orzeczenie psychologiczne?

Jeśli orzeczenie zostało zgubione lub uległo zniszczeniu a badanie zostało wykonane w naszej pracowni to można ubiegać się o wystawienie jego duplikatu. Koszt wydania duplikatu wynosi 50 zł.

 

 • Zmieniam pracę, mam nadal ważne badania psychologiczne i czy muszę je znowu przechodzić?

Decyzja należy do przyszłego pracodawcy, który może uhonorować badanie wykonane kilka miesięcy bądź lat wcześniej lub może zażyczyć sobie aktualnego sprawdzenia stanu zdrowia co będzie się wiązało z ponowieniem badania psychologicznego.

 

 • Czym się różnią badania psychologiczne na kat. C, D, E od tych na pojazd służbowy?

Badanie psychologiczne wygląda tak samo, jednakże są inne wytyczne do obu tych grup oraz są wydawane inne druki.

 

 • Mam ważne badanie psychotechniczne na kat. C i idę na kurs operatora wózka widłowego. Czy muszę znowu robić psychtesty?

Badanie psychologiczne na kierowcę różni się nieco od badania operatora wózków widłowych. Wydawane są ponadto inne druki psychologiczne oraz inne terminy na te stanowiska więc w większości przypadków należy wykonać ponownie badanie. Ostateczna decyzja należy jednak do lekarza, który będzie wykonywał badanie lekarskie.

 

 • Posiadam aktualne badanie psychologiczne jako instruktor nauki jazdy. Czy jest ono ważne jeśli chcę być kierowcą taksówki?

Orzeczenie psychologiczne dla instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujących tramwajem podlega pod ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym natomiast kierowca taxi podlega pod ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dlatego też trzeba ponownie wykonać badanie psychologiczne.

 

 • Mam wadę wzroku – czy mogę byc kierowcą?

Jeśli podczas badania okulistycznego nie zostaną stwierdzone inne choroby narządu wzroku oraz podczas badania psychologicznego wyniki badania na stereometrze będą w normie to nie powinno być problemu, aby być kierowcą.

 

 • Skąd mogę wziąć skierowanie na badanie psychologiczne?

Skierowanie na badanie psychologiczne powinien nam wystawić pracodawca lub lekarz. Niestety w praktyce różnie z tym bywa, więc jeśli nie uda nam się otrzymać skierowania istnieje możliwość wykonania badania psychologicznego bez niego.

 

2. KIEROWCY SKIEROWANI NA BADANIE PRZEZ POLICJĘ/STAROSTWO

 

 • Ile mam czasu na zrobienie badania psychologicznego od momentu otrzymania skierowania?

W przypadku kiedy dostaniemy skierowanie na badanie psychologicznego mamy 1 miesiąc od dnia jego otrzymania na wykonanie takiego badania oraz 3 miesiące na dostarczenie oryginału orzeczenia psychologicznego do właściwego Starosty.

 

 • Co należy zabrać na badanie?

– skierowanie z policji/ze Starostwa
– dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
– okulary, jeśli używamy

Ponadto na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym.

 

 • Co w przypadku, gdy otrzymałem negatywne orzeczenie psychologiczne?

W przypadku, kiedy uzyskamy negatywne orzeczenie psychologiczne mamy prawo odwołać się do podmiotu odwoławczego za pośrednictwem psychologa, który wykonywał badanie psychologiczne. Na odwołanie się mamy 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia psychologicznego. Jeśli nie odwołamy się w tym terminie to dopiero po roku możemy ponownie przystąpić do badania psychologicznego.

 

 • Oprócz skierowania na badanie psychologiczne otrzymałem również skierowanie na badanie lekarskie. Gdzie mogę je wykonać?

W przypadku, kiedy dostaniemy również skierowanie z policji/ze Starostwa na badanie lekarskie możemy je wykonać jedynie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Na badanie lekarskie należy zgłosić się z orzeczeniem psychologicznym, więc najpierw trzeba przejść badanie psychologiczne a potem badanie lekarskie. W Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy są często długie terminy więc warto wcześniej zadzwonić i zarezerwować sobie dogodny termin badań.

 

 • Zgubiłem skierowanie, czy mogę wykonać badanie bez niego?

W przypadku kiedy na badanie psychologiczne kieruje nas policja/Starostwo musimy posiadać skierowanie, jeśli je zgubiliśmy bądź uległo zniszczeniu należy poprosić o kopię takiego skierowania policję/Starostwo.

 

3. BADANIA OPERATORÓW

 

 • Jak długo trwa badanie?

Długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować około 30 minut.

 

 • Dlaczego operatorzy wykonują badania psychologiczne?

Sprawność psychofizyczna w tej grupie zawodowej jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków. Na podstawie licznych badań wykazano, że funkcje intelektualne, koncentracja uwagi, funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo- ruchowa istotnie się obniża wraz z wiekiem. Spadek funkcji psychicznych rozpoczyna się w wieku ok. 40 lat a największe zmiany widoczne są w grupie osób powyżej 50 roku życia. Ponadto stanowiska operatorskie, na których człowiek nadzoruje działanie maszyn i urządzeń narażone są na zagrożenia wypadkami, które jak się szacuje w ponad 50% są wynikiem niewłaściwych zachowań pracownika. Dlatego też dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pracownicy zatrudniani na stanowiskach, na których występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa byli niezawodni.

 

 • Jak często przechodzi się takie badania?

Częstotliwość powtarzania badań psychologicznych zależy od wieku oraz stanowiska:
– osoby do 50 roku życia – co 3-4 lata;
– osoby powyżej 50 roku życia – co 1-2 lata

 

 • Co muszę mieć aby móc wykonać badanie?

– dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostanie ono wystawione

 

 • Mam aktualne badanie psychologiczne na operatora wózka widłowego, czy mogę też pracować jako operator suwnicy?

W przypadku, kiedy w niedalekim czasie wykonywaliśmy badanie psychologiczne, np. jak w pytaniu na operatora wózków i dochodzą nam obowiązki zawodowe – będziemy operatorem również suwnicy należy powtórzyć badanie psychologiczne.