Psycho-Med
ul. Trakt Brzeski 80, 05-077 Warszawa
606-737-220   biuro@psycho-med.pl

Szkolenia

OFERUJEMY SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW:

1. SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH posiadających prawo jazdy kat. “C”, “C+E”, “D” lub “D+E”

    • Szkolenie można rozpocząć każdego dnia od poniedziałku do soboty
    • Cena szkolenia – 450 
    • Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:


– 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Dl lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
– 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. – Dl lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
– 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.
– 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
– 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
– 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

  • Po szkoleniu należy wykonać badanie psychologiczne i badanie lekarskie

 

2. KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

  • PEŁNA – dotyczy osób poniżej 21 lat w przypadku kat.C oraz poniżej 24 lat w przypadku kat.D. Szkolenie z Kwalifikacji Wstępnej można odbyć przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy. Cena: 4800 zł
  • PRZYSPIESZONA – to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. “C” zostało wydane po 10.09.2009 r. oraz  którym prawo jazdy kat. “D” zostało wydane po 10.09.2008 r. Szkolenie to niezbędne jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdu zawodowo. Cena: 2500 zł 
  • PRZED przystąpieniem do kwalifikacji wstępnej należy wykonać badanie psychologiczne i badanie lekarskie.

 

 ZAPISY NA SZKOLENIA POD NUMEREM 606-737-220